Returns & Refunds

Return & Refunds Policy –>plain English

8.1 The Buyer may cancel any order for Goods for any reason up to the point of dispatch and any payments made by the Buyer shall be refunded in full within 14 days.

The Buyer may cancel any Contract for Services at any time before seven working days has passed from the day after the Contract was made and any payments made by the Buyer shall be refunded in full within 30 days. If, however, the Supplier starts to perform its side of the Contract with the agreement of the Buyer before the Buyer exercises this right to cancel, the right to cancel is lost.

8.2 Where a claim of defect or damage is made, all Goods have a 100% money-back guarantee.

The Buyer shall be entitled to a replacement or a full refund (including delivery costs) plus any return postal charges if the Goods are in fact defective and/or need to be returned.

8.3 The seller reserves the right to refuse refunds if the buyer does not provide an accurate shipping address and valid domestic phone number (a mobile number with +48 country code). Couriers must be provided with a valid number to ensure fulfillment success.

8.4 In addition, Steak Club enforces a 100% satisfaction guarantee. If the Buyer is for any reason unhappy with their order, the Buyer will be fully refunded within 30 days.

8.5 Steak Club reserves the right to deny Goods & Services at it’s own discretion. This is to prevent abuse of our Return policy. Be nice to Adam, and he will be nice in return. 

8.6 If for any reason there is something wrong with your order please call +48 664 922 224 or e-mail us at contact@steakclub.pl

Zwroty I Polityka zwrotów pieniężnych
ODWOŁANIE, ZWROT I ZWROT PIENIĘDZY

8.1 Kupujący może odwołać swoje zamówienie z jakiegokolwiek powodu, do momentu wysyłki i jakichkolwiek płatności wykonanych przez kupującego zostaną w pełni oddane w ciągu 30 dni. Kupujący ma prawo odwołać jakikolwiek kontrakt na usługi w czasie 7 dni od jego zawarcia, oraz wszelkie płatności wykonane przez Kupującego zostaną zwrócone w ciągu 14 dni. Jednakże kiedy Dostawca rozpocznie wykonywać swoją część umowy, przed tym gdy Kupujący ją odwoła – prawo do jego odwołania przepada.

8.2 W razie dokonania roszczenia mającego związek z defektem lub uszkodzeniem przesyłki, wszelkie produkty mają zagwarantowany 100% zwrot pieniędzy.

Kupujący jest uprawniony do ponownego otrzymania towaru lub całkowitego zwrotu pieniędzy (również kosztów dostawy) i dodatkowo jakichkolwiek kosztów pocztowych poniesionych w przypadku jeżeli produkt jest faktycznie uszkodzony i istnieje potrzeba jego wymiany.

8.3 The seller reserves the right to refuse refunds if the buyer does not provide an accurate shipping address and valid domestic phone number (a mobile number with +48 country code). Couriers must be provided with a valid number to ensure fulfillment success.

8.4 Dodatkowo, Steak Club egzekwuję politykę 100% Gwarantowanej Satysfakcji. Jeśli Kupujący z jakiegokolwiek względu jest niezadowolony, pieniądze zostaną mu zwrócone w ciągu 30 dni.

8.5 Steak Club zastrzega sobie prawo do odmówienia wysłania produktów wedle swojego uznania. Jest tak aby zapobiec nadużyciom naszej polityki zwrotów.

8.6 Jeżeli z Państwa zamówieniem jest jakiś problem, proszę kontaktować się z nami pod numerem telefonu: +48 664 922 224 lub drogą mailową: contact@steakclub.pl

I'm a custom content from custom page!

× How can I help you?